Kommune job

Ønsker du et job i en kommune? Så er du kommet til det rette sted, for kommune-jobbet.dk er etableret i samarbejde med Ofir.dk for at skabe et overblik over de ledige jobs der er i kommunen i øjeblikket. Der er stillinger fra hele landet, og på alle niveauer, lige fra pædagogmedhjælper til regnskabschef. Du kan altså finde lige det kommunejob, der passer dig, og det lige meget, om du er nyuddannet, eller om du har arbejdet i en årrække. For på kommune-jobbet.dk kan du finde et ledigt kommunejob, der opfylder alle de krav, du måtte have til et stillingsopslag. Det kan endda være, at dit næste job slet ikke er det, du tror, du leder efter. Vi kan hjælpe dig med at finde dét kommunejob, der giver dig de udfordringer, som du leder efter. Så gå ind og se om dit nye job er ledigt på kommune-jobbet.dk.

Held og lykke med søgningen efter dit nye kommune job.

SE ALLE LEDIGE JOB HERNy Overtandlæge til Faxe kommune
Centerstab Børn & Undervisning
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
Faxe kommune er et tilvalg - det er vores vision. Vi arbejder i Faxe kommune fordi vi har lyst til det. Faxe Kommune med ca. 36.000 indbyggere søger en overtandlæge med tiltrædelse 1. september 2017. Du kommer til at stå i spidsen for engagerede medarbejdere og en ny moderne centralklinik beliggende i Sundhedscenteret i Faxe by. En moderne og fremtidssikret tandpleje Tandplejen har 28 dygtige og velmotiverede medarbejdere, som tager sig af ca. 7.200 børn og unge og 100 omsorgstandplejepatienter. Du vil som overtandlæge få det direkte ledelsesansvar for alle tandplejens områder, fagligt, personalemæssigt og administration og økonomi. Du kan ligeledes fortsætte som konsulent for Jobcenteret i forhold til borgeres ansøgning om økonomisk hjælp til
Læsø Kommune søger leder til skole og dagtilbud
Social & Kultur
Nordjylland
Læsø Kommune søger den leder, der kan samle vores Børnehus, SFO og Skole i henhold til Folkeskolelovens 24 a, og samtidig have det daglige ansvar for skoledelen. Læsø er landets mindste kommune med et befolkningstal på cirka 1800. Vi har n skole, n SFO og n integreret daginstitution for børn mellem 0 år og skolealderen. Det samlede børnetal for 0-18 år er cirka 250.Et at vilkårene er at forberede og klargøre vores børn og unge til tidligt at skulle flytte hjemmefra og være robuste i en hverdag udenfor familiens rammer.For at få den bedste ressourceudnyttelse og kontinuitet med sammenhæng og fælles mål for hele børneområdet, søger vi nu den leder, der samler skole, SFO og daginstitution organisatorisk og kulturelt.Den, vi søger, bliver således
Administrativ medarbejder til Folkeoplysningsområdet i Vejle Kommune
Kultur og Fritid
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Administrativ medarbejder til Folkeoplysningsområdet i Vejle Kommune Vil du være med til administrere og udvikle kultur og fritidslivet i Vejle? En erfaren administrativ- og udviklingsorienteret folkeoplysningsmedarbejder med stort kendskab til Folkeoplysningsområdet og samarbejdet med foreninger og frivillige søges til en spændende stilling i en ambitiøs forvaltning. Vejle Kommune har gennem flere år prioriteret arbejdet med idræt og fritidsliv højt. Kultur og Fritid søger nu en medarbejder, som har kompetencer og personlighed til at være en del af folkeoplysningsområdet. Som folkeoplysningsmedarbejder vil du med udgangspunkt i kommunens politikker og Folkeoplysningsloven skulle: varetage udbetalinger af tilskud til aftenskoler, lokaletilskud
CHEF Sundhed, Pleje & Omsorg, ALBERTSLUND KOMMUNE, april 2017 (fornyet opslag)
Børn, Sundhed og Velfærd
Storkøbenhavn
KOMPETENT CHEF FOR SUNDHED, PLEJE OMSORG Albertslund Kommune søger en kompetent chef for Sundhed, Pleje Omsorg. Du får en central plads i indsatsen for sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og omsorg, behandling og rehabilitering. Afsættet er en stærk vision, der skal styrke livsmod, ressourcer og nye muligheder. De kommende års indsats motiveres bl.a. af at antallet af ældre medborgere er i vækst. Styring, drift og udvikling med fokus på ældre, omsorg og det nære sundhedsvæsen har en central plads. Som chef for Sundhed, Pleje Omsorg bliver du omdrejningspunktet for ca. 350 engagerede medarbejdere, der hver eneste dag har fokus på borgerne. Du bliver en del af et stærkt chefforum, der ambitiøst og målrettet arbejder med Albertslund byens udvikling.
Planchef
Plan
Syd- og Sønderjylland, Vestjylland
Billund Kommune letter - og du skal med om bord . Ingen stillinger i Danmark er magen til stillingen som fagchef for Plan i Billund Kommune. Kommunestørrelsen indikerer nemlig en opgave, der slet ikke matcher den udvikling Billund Kommune er inde i. Ja - selvfølgelig er det også den stille og rolige udvikling af kommune- og lokalplaner. Imødekommende af borgernes og erhvervslivets behov, fleksibelt og behovsbestemt. Men verdens største legetøjsfabrikant, Jyllands ubetinget største lufthavn, Lalandia, Legoland og et generelt spirende erhvervsliv med en lang række dygtige virksomheder skaber nogle udviklinger - og muligheder - her i Billund Kommune, der ikke vil være der på tilsvarende niveau andre steder. Det er blandt andet hele omlægningen
Budget- og Finanschef
Budget & Finans
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Har du viljen til at stå i spidsen for Vejle Kommunes Budget- og Finansafdeling? Du kommer til en kommune med styr på økonomien og rig på muligheder. Der tænkes langsigtet og skabes vækst. Der er fokus på det gode liv. Der er bred politisk opbakning til budgetterne, der udmøntes med udgangspunkt i Vejle med Vilje, vores fælles vision. Det at lede med vilje forstås på mange måder. Det er noget med, at der er retning på. Fokus på at se tegn for fremtiden, som vil påvirke den kommunale økonomi. Der skal være vilje bag. Du får en ramme, hvor der er højt til loftet og plads til ambitioner. Igennem samarbejdet skal du søge at spille alle andre gode og selv blive spillet god. Endelig skal du skabe resultater. Du er her for at skabe en positiv forskel
Teamleder af Genbrugspladserne
AffaldGenbrug
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Vil du være vores nye teamleder af genbrugspladserne i Vejle Kommune? Vi tilbyder dig Du bliver teamleder for vores genbrugspladser i Vejle, Give, Børkop og Egtved, som modtager affald fra alle vores kunder - både private og virksomheder - i hele kommunen. Her kan du se frem til en spændende lederrolle i spidsen for dygtige medarbejdere, som du leder, motiverer og udvikler i det daglige. Om jobbet Du bliver leder for 4 genbrugspladser med omkring 19 medarbejdere, der har ansvar for at råde og vejlede kunderne, når de kommer med deres affald. Dermed får du ansvaret for, at kunderne får den bedst mulige vejledning og kompetente rådgivning omkring korrekt sortering af affald, så vi derved får udnyttet ressourcerne bedst muligt. Du får din hverdag
Entrepriseleder til Arkil Anlæg i Randers
Arkil Randers
Midtjylland, Østjylland
Brænder du for at lede spændende anlægsprojekter? Så er du måske den entrepriseleder, vi søger til anlægsafdelingen i Randers. Bliv en del af en succesfuld entreprenørvirksomhedDu bliver en del af en veletableret virksomhed, der udfører mange entreprenørfaglige discipliner og er specialister i nybygning og renovering af vejanlæg, kloakanlæg og alle former for forsyningsledninger, såsom fjernvarme, vandledninger og kabler. Herudover udfører vi også naturbeskyttelse og naturgenopretningsopgaver for offentlige bygherrer. Anlægsafdelingen i Randers, som du bliver tilknyttet, har en længerevarende partneringaftale med Aarhus Vand, hvor vi udfører drikkevands- og spildevandsanlæg i den sydlige halvdel af Aarhus Kommune. Derudover arbejder afdelingen
Daglig leder
DFS - Din Flexible Service ApS
Storkøbenhavn
DFS søger, ansvarshavende dagvagt uddannet SSA til privat hjemmepleje DFS yder personlig pleje og praktisk hjælp under fritvalgsordningen. Vi servicerer borgere i eget hjem i mange kommuner, hvor vi er en respekteret virksomhed.DFS servicere ca. 1300 borgere på nuværende tidspunkt og beskæftiger over 180 medarbejdereSom ansvarshavende i DFS kommer du til at udfylde en vigtig rolle i hverdagen.Funktionsindhold: Repræsentere DFS, når nye borgere skal besøges og startes opFølge op på borgertilfredshed/udføre egenkontrolSikre rette dokumentationHave ansvar for alt kommunikation med myndigheden Oplære og introducere nye medarbejdereOplærer medarbejdere i sygeplejefaglige opgaver der hvor det er relevant.Være rollemodel, går foran, viser vejen for
Kommunikationskonsulent (barselsvikar)
Samsø Kommune
Østjylland
Samsø søger en alsidig kommunikationsmedarbejder, der både skal synliggøre Samsø Kommunes daglige arbejde og samtidig være tovholder på øens bosætningsrettede aktiviteter. Der er tale om et barselsvikariat fra 1. august 2017 - 4. maj 2018. Da vores nuværende kommunikations- og bosætningskonsulent går på barsel, søger vi en barselsvikar i en 10 -måneders periode med start 1. august 2017. Du bliver en del af en lille og velfungerende kommune, der gerne vil vise fastlændingene, at Samsø ikke kun er en ferieø, men faktisk et godt sted at bo og arbejde hele året. Derfor har Samsø Kommune fokus på at tiltrække nye borgere og virksomheder, og det arbejde bliver du en del af som Samsø Kommunes kommunikations- og bosætningskonsulent. Derudover får du
Netværkskoordinator
Samsø Kommune
Østjylland
Netværkskoordinator til netværksforum for Kunst, Kultur og Erhverv hos Samsø Kommune (Tidsbegrænset stilling). Samsø søger alsidig koordinator og administrativ medarbejder til projektet "Netværksforum". Der er tale om en tidsbegrænset stilling fra 1. juni 2017 - 31. december 2018. Netværksforum skal skabe aktiviteter for og med netværk og foreninger inden for kultur, kunst og erhverv, samt i samarbejde med foreninger og netværk skabe nye aktiviteter og samarbejder. Der vil være særligt fokus på kunst og kultur i utraditionelle sammenhænge. Vores nye medarbejder skal således være med til at planlægge og udføre projektaktiviteterne, samt varetage projektadministrationen. Arbejdsopgaver: Planlægning og afholdelse af netværksaktiviteter og møder
Skoleleder ved Hjørring Sydøstskole
Undervisning
Nordjylland
Vi søger en skoleleder til Hjørring Sydøstskole Muldbjerg Undervisningssted med tiltrædelse pr. 1. august 2017.Hjørring Sydøstskole er placeret i den sydøstlige del af Hjørring By. Skolen består af to undervisningssteder. Muldbjerg Undervisningssted med 680 elever og Bagterp Undervisningssted med 700 elever. Hjørring Sydøstskole har samlet en medarbejderstab på ca. 160 ansMuldbjerg Undervisningssted er beliggende i Hjørring midtby. Muldbjerg Undervisningssted er ledelsesmæssigt delt op i tre afdelinger med Indskolingen (0.-2. årgang), Mellemtrinnet (3.-6. årgang) og Udskolingen (7.-9. årgang).Medarbejderstaben i Muldbjerg som tæller ca. 80 medarbejdere, er præget af gensidig tillid, sammenhold, åbenhed og arbejdsglæde. Du kan læse mere om skolen
Teamleder for produktion- og anlæg
AffaldGenbrug
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Vil du være vores nye teamleder for produktion- & anlæg i AffaldGenbrug? Vi tilbyder dig Du bliver teamleder for vores Genbrugsterminal, som omf Her kan du se frem til en spændende lederrolle i spidsen for dygtige medarbejdere, som du leder, motiverer og udvikler i det daglige. Om jobbet Du bliver leder for ca. 12 medarbejdere, der har ansvar for at modtage affald på vores omlastestation og behandlingsanlæg, og i det daglige er det dig, der leder og inspirerer teamet. Det betyder, at du sørger for at holde dine medarbejdere opdateret om målsætninger og resultater. Du planlægger aktiviteter og forbrug af ressourcer, så teamet har de optimale betingelser for at sikre driften i dagligdagen. Du sikrer, at medarbejdernes store viden omsættes i konkrete
Skoleleder/pædagogisk leder ved Vrå Skole
Undervisning
Nordjylland
Vi søger en leder til indskolingen og skolens kompetencecenter ved Vrå undervisningssted. Stillingen er ledig pr. 1. august 2017.Vrå Skole består af to undervisningssteder: Vrå Skole og Løkken Skole. I alt har distriktet lidt over 800 elever, ca. 75 lærere og pædagoger samt administrations- og servicepersonale. I Vrå går 570 elever. Vrå Skole er faseopdelt. Vrå Skole er præget af et systemisk og anerkendende menneske- og børnesyn, og der arbejdes inkluderende ud fra ICDP s samspilstemaer. Vi lægger desuden vægt på principperne i professionel kapital.Skolen har en kultur af tillid og dialog, som det er vigtigt, at skolens nye leder vil arbejde på at opretholde og videreudvikle. Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: http://vraa-skole.skoleporten.dk/sp
Sygeplejerske søges til Visitationen ved Fanø Kommune
Visitationen
Syd- og Sønderjylland
Da vores nuværende visitator og uddannet sygeplejerske, har fået orlov, søger vi en visitator til et tidsbegrænset vikariat på 37 t/uge. Ansættelse er i perioden fra den 1. juli 2017 og frem til den 31. januar 2018,- dog med mulighed for forlængelse. Visitationen er borgerens indgang til omsorgs- og sundhedsområdet i Fanø Kommune. I samarbejde med vores anden visitator, der er fysioterapeut, bliver det din opgave, at vurdere og handle på de henvendelser, Visitationen modtager.Fanø kommune er præget af en flad organisationsstruktur med korte kommandoveje, hvor vi gerne afprøver nye ideer.En spændende arbejdsplads i konstant udvikling.Din arbejdsplads vil være i Fanøs Sundhedshus Du vil indgå i et tæt samarbejde med kolleger på tværs i organisationen.
Pædagogisk assistentelev i Ballerup kommune
Ballerup Kommune
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Har du lyst til at arbejde med børn i dagsinstitution, unge i fritidshjem eller ungdomsklub. Hvad enten du ønsker at arbejde med børn i dagsinstitution, unge i fritidshjem eller ungdomsklub, vil din hverdag blive fyldt med positive menneskelige oplevelser og faglige udfordringer, hvis du vælger en uddannelse som pædagogisk assistentelev.I Ballerup Kommune ser vi børn og unge som kompetente, aktive og selvstændige personer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder at børn og unge involveres, f.eks. i planlægning af aktiviteter, og derved får erfaringer med indflydelse på egen situation.Vi møder barnet og den unge med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns
Medarbejder til Socialpsykiatrien i Assens Kommune
Assens Kommune - Socialpsykiatrien
Fyn
Vil du arbejde sammen med en stærk, faglig medarbejdergruppe i Assens Kommunes tilbud inden for socialpsykiatrien, hvor borgerne bor i egne lejligheder? Nøgleordene er rehabilitering, vækst og udvikling, og den fælles faglige referenceramme er kognitiv terapi og ACT. Vi søger pr. 1. juli 2017 en engageret socialpædagog til botilbuddet Skovvangen i Tommerup, der aktivt vil være medvirkende til det gode liv for borgerne og det gode arbejdsmiljø for medarbejderne. Hvem er vi Skovvangen i Tommerup er et botilbud med højt til loftet, hvor struktur og forudsigelighed skaber tryghed hele døgnet. Vi arbejder ud fra en handleplan, der tager udgangspunkt i borgerens forståelse og overvejelser om egen situation. Vi tilbyder: kompetente, innovative og engagerede
For kunde i Hjørring kommune søger vi dygtige og erfarne jord- og betonarbejdere.
JKS A/S
Nordjylland
Der er tale om kortvarige vikariater. Arbejdsopgaver: Arbejdsopgaverne er meget varierende, og kan være inden for følgende områder: - Kloakarbejde - Rørlægning - Maskinkørsel - Jernbinding - Forskalling - Betonstøbning - Elementopstilling - Betonrenovering - Betonfinish Faglige kompetencer: - Du har praktisk erfaring med jord- og betonarbejde. (maskinfører) - Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne. - Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst. - Du er ansvarsbevidst og pålidelig. Personlige egenskaber: - Du er omgængelig og imødekommende. - Du er engageret og fleksibel-. - Du er stabil og møder til tiden. - Du kan fremvise straffe Du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår. Ansøgning: - 183GBS025@jks.dk Du kan også oprette
Vil du være hjemmesygeplejerske på Samsø?
Samsø Kommune
Østjylland
Hjemmesygeplejen på Samsø søger en udekørende sygeplejerske med start den 1. juli 2017, evt. den 1. august 2017. Der vil være tale om fortrinsvis dagvagter. Du bliver en del af et velfungerende team på 3-4 udekørende sygeplejersker samt en sygeplejerske i sygeplejeklinik. Vi prioriterer forskellighed, faglighed og trivsel højt, og tilsammen løser vi mange forskellige arbejdsopgaver, som du også bliver en del af. Vi er selvvisiterende og i stadig udvikling med opgaveoverdragelse fra sekundær sektor. Det stiller store krav til kvalitet, kompetenceudvikling og effektivitet i vores team. Vi søger en sygeplejerske som: • Har lyst til at yde sygepleje i borgerens eget hjem, og på sygeplejeklinikken • Kan arbejde selvstændig og er reflekterende
Vallensbæk Kommune søger social- og sundhedsassistent på 28 timer i aftenvagt til plejecentret Højstruphave
Vallensbæk Kommune - Højstruphave
Storkøbenhavn
Da en af vores mangeårige medarbejdere går på pension søger vi en ny kollega. Vi er et aktivt og velfungerende hus. Vi har 36 beboere fordelt på tre etager, en stor del af beboerne er demente. Højstruphaves personale består af veluddannede og meget engagerede og nærværende medarbejdere med forskellig faglig baggrund, både sygeplejersker, assistenter, hjælpere, ergoterapeuter og ernæringsassistenter. Vi har en dejlig have som benyttes dagligt og mange frivillige som kommer og hygger med borgerne. Vi har ligeledes tilknyttet et daghjemstilbud for hjemmeboende demente borgere. Bo enhederne danner rammen for borgerenes hverdagsliv, praktiske gøremål, aktiviteter, madlavning og det nære sociale liv. Vi arbejder ud fra leve-bo miljø principperne,
For kunde beliggende i Køge Kommune søger vi en økonomiassistent
JKS A/S
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
Har du talent indenfor tal, og er du god til at holde fokus på detaljen? Trives du med bogføring og rutineprægede opgaver? Så er det måske dig, vi søger til en fuldtidsstilling. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt indenfor økonomi, herunder fakturering, debitorbogholderi, betaling af kreditorer og meget andet. Du bliver en del af et super engageret team, hvor alle har et medansvar for at nå og overholde deadlines. Arbejdsopgaver • Fakturering • Afstemninger • Debitorbogholderi • Betaling af kreditorer • Bogføring af diverse omkostninger i scanningssystemet Teamlink Om dig Vi ser dig som en udadvendt person, der nemt kommunikerer med folk på alle niveauer. Du har et smittende og godt humør med en høj stress-tærskel,
Vores kunder i industrien her i Ringkøbing-Skjern kommune har rigtig travlt, og den øgede ordretilgang gør, at der mangles faglærte svejsere
JKS A/S
Vestjylland
Kunne du tænke dig en hverdag hvor ikke alle dage er ens, med bred variation af spændende arbejdsopgaver inden for forskellige industrier, så søger vi i øjeblikket dygtige, kvalitetsbevidste samt erfarne svejsere. Faglige kvalifikationer: - Du har svejsecertifikat, gerne 135, 136, 138, 141 etc. - Du arbejder struktureret, effektivt og selvstændigt - Du er selvkørende og tager aktiv del i arbejdsopgaverne - Du er omhyggelig, engageret og kvalitetsbevist Personlige egenskaber: - Du er ansvarsbevist, pålidelig og fleksibel - Du er omgængelig, imødekommende, stabil og møder til tiden - Du kan fremvise straffe Ansøgning: Ring eller opret dit CV via vores hjemmeside www.jks.dk/cv - Vi indkalder løbende til samtaler. Kontakt: JKS a/s Rødkløvervej
Vores kunder i industrien her i Ringkøbing-Skjern kommune har rigtig travlt, og den øgede ordretilgang gør, at der mangles faglærte smede.
JKS A/S
Vestjylland
Vi tilbyder jobs indenfor industrien i Skjern, Tarm, Lem, Hvide Sande, Videbæk og Ringkøbing, så hvorend du kunne du tænke dig at arbejde, og hvilke opgaver ønsker du, kan vi være behjælpelige - og finde det helt rigtige sted for dig. Arbejdsopgaver: Varierende opgaver indenfor: - Montage - Svejseopgaver - Opbygning - Udvikling - Industriel produktion Kvalifikationer: - Du er faglært klejnsmed, smed, rørsmed eller lign. - Du arbejder struktureret, effektivt og selvstændigt - Du er omhyggelig, engageret og kvalitetsbevidst - Du er ansvarsbevist, pålidelig og fleksibel Du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår. Ansøgning: Ring eller opret dit CV via vores hjemmeside www.jks.dk/cv - Vi indkalder løbende til samtaler. Kontakt: JKS a/s
Demenskoordinator
Social og Sundhed
Nordjylland
GenopslagDemenskoordinatoren skal professionelt, innovativt og aktivt bidrage til opfyldelse af kommunens foreløbige udkast til vision om at være Danmarks mest demensvenlige kommune med de bedste forhold for demente og pårørende.Morsø Kommune ønsker at styrke den samlede demensindsat, der udfordres af især de markante udviklingstal på demenssygdomsområdet. Kommunen vil være foregangssted, hvor demensindsatserne er innovative, nytænkende, adrætte og meningsfulde.Formålet er at sikre ens, dækkende og helhedsorienterede tilbud til borgere med demens, og at pårørende støttes tilfredsstillende i hverdagslivet med demens.Der er påbegyndt arbejde med formulering af en samlet demensstrategi i kommunen, der forventes at dække følgende 6 udvalgte fokusområder:
Fundraiser med flair for projektledelse
Vækst & Erhverv
Syd- og Sønderjylland
Kan du hjælpe os med at finde guldet for enden af regnbuen? Vækst & Erhverv i Aabenraa Kommune har brug for en fundraiser, der kan åbne døre til fonde og investorer og kvalificere kommunens fundraisingindsats. Vi har brug for en person, der kan matche en projektide med en potentiel finansieringskilde. Du er en dygtig projektleder, der kan finde de relevante fonde og skrive fondsansøgninger. Det er optimalt, hvis du har et godt netværk blandt fonde og investorer. Du skal kunne finde de fonde og investorer, der matcher kommunens vækststrategi Sund Vækst og vækstplan. Byrådet har netop vedtaget en ny vækststrategi, hvor missionen for Aabenraa Kommune 2016-28 er Det Gode Liv. Strategien understøttes af tre vækstprofiler: Vilje til virksomhed, Sundhed
2 økonomiske teamledere til Familiegruppe Centrum og Øst
Socialafdelingen
Nordjylland
Hvis du har talentet, har vi mulighederne, da vi søger 2 økonomiske teamledere med tiltrædelse henholdsvis den 1. juli og 1. august 2017. Vores nuværende 2 økonomiske teamledere i Familiegruppe Centrum og Øst har henholdsvis fået andet arbejde og går på pension. Hvem er vi?Familiegrupperne i Socialafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune tilbyder rådgivning og støtte til børn, unge og familier for at forebygge sociale problemer. Herudover en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte samt tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der arbejdes ud fra servicelovens bestemmelser og i tråd med Aalborg Kommunes seneste Udviklingsstrategi
Montør til ledningsarbejder inden for vand- og kloakanlæg
Sekretariat, Kloak A/S, AFH
Nordjylland
Aalborg Vandkoncern søger en montør til ledningsarbejder inden for vand- og kloakanlæg Aalborg Vandkoncern sørger hver dag for, at en stor del af Aalborg Kommunes borgere og virksomheder har adgang til rent drikkevand og har mulighed for at aflevere det igen som spildevand, der håndteres miljømæssigt korrekt og omdannes til energi på byens to effektive rensningsanlæg. Aalborg Vandkoncern er en ny organisation som bygger på 160 års traditioner i Aalborg med at håndtere vand og spildevand. Som et af landets store vandselskaber har vi et mål om at bidrage aktivt til at udvikle alle elementer i vandkredsløbet med nye teknologier, metoder og løsninger til gavn for kommunens borgere, byens udvikling og branchen i helhed. En væsentlig del af Vandkoncernens
Projektmedarbejder til Fælles om en god skolestart
Centerstab Børn & Undervisning
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
Faxe Kommune søger en projektmedarbejder til at styrke og videreudvikle overgangen fra dagtilbud til SFO og skole ved projektet Fælles om en god skolestart, som er udviklet i et samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole. Faxe Kommune har høje ambitioner for børn i dagtilbud og skole, og politisk har begge områder bevågenhed. Børne- og Familieudvalget har stor opmærksomhed på udviklingen af kvalitet i dagtilbud, og for det samlede område arbejdes der med en ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Som projektmedarbejder er det din hovedopgave at styrke og videreudvikle arbejdet omkring projektet Fælles om en god skolestart som har til formål at fremhæve rammer og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børns overgang mellem dagtilbud, SFO
2 lærere til Ådalsskolen
Ådalsskolen
Syd- og Sønderjylland
Ådalsskolen har til kommende skoleår brug for 2 lærere - hvoraf det ene er et barselsvikariat, formodentligt hele skoleåret 2017/18 Arbejdssted: Ådalsskolen Arbejdstid: 37 timer Ansættelsestidspunkt: 1. august 2017 Den dag, hvor du skal begynde, har Ådalsskolen 1 års fødselsdag. Skolen opstod fordi Kolding Kommune ønskede et samlet skoletilbud for normaltbegavede elever med diagnose indenfor autismespektret. Skolen vil pr. 1/8 2017 have ca. 100 elever. Følgende lærerstillinger har Ådalsskolen behov for: Fast lærerstilling på 7. årgang som dansklærer. Barselsvikariatet i indskolingen som matematik- og natur og teknologilærer. Derudover prioriterer vi ansøgere med linjefag i musik samt engelsk. På skolen sætter vi en ære i at have et godt arbejdsmiljø
BEKEY søger marketing praktikant med interesse for sociale medier
Sale
Storkøbenhavn
Vi vækster og vi er ambitiøse! Derfor har vi i BEKEY behov for dygtige og engagerede praktikanter til arbejdet med vores salg og kortlægning af markedspotentialer. BEKEY er en innovativ virksomhed i rivende udvikling. Vi udvikler, producerer og leverer elektroniske bluetoothbaserede låsesystemer og sælger også nødkald og kaldeanlæg til kommuner i Danmark og en række andre europæiske lande. Et praktikophold i BEKEY giver dig erfaring med at arbejde i et innovativt miljø med mange forskellige aspekter af markedsføring. Samtidig får du mulighed for at videreudvikle dine kompetencer inden for kvalitative og kvantitative analyser. Hverdagen vil være meget alsidig, og du vil blandt andet komme til at arbejde med at opbygge BEKEYs tilstedeværelse på
BEKEY søger Finans praktikant med interesse for International Business
Drift
Storkøbenhavn
Vi vækster og vi er ambitiøse! Derfor har vi i BEKEY behov for dygtige og engagerede praktikanter. BEKEY er en innovativ virksomhed i rivende udvikling. Vi udvikler, producerer og leverer elektroniske bluetoothbaserede låsesystemer og sælger også nødkald og kaldeanlæg til kommuner i Danmark og en række andre europæiske lande. Et praktikophold i BEKEY giver dig et bredt indblik i forskellige funktioner i vores finansafdeling. Du bliver fra starten en del af dagligdagen og får egne opgaver, både alene og sammen med de øvrige medarbejdere i afdelingen. Hverdagen vil være meget alsidig, og du vil blandt andet komme til at deltage i udarbejdelsen af markedsanalyser og finansielle analyser. Vi har et iværksættermiljø, hvor der er gode muligheder for
Lærere søges
Broskolen
Fyn
Broskolen d. 24. april 2017Fristforlængelse:Grundet tekniske vanskeligheder ved tidligere opslag forlænges ansøgningsfristen - den er nu onsdag d. 17. maj 2017. Allerede modtagne ansøgninger er fortsat med :)Broskolen mangler 2 lærerePå vores afd. Bøgehøj i Årslev mangler vi 2 lærere til faste stillinger i vores udskolingsafdeling. Stillingsindhold: Fagønsker: Matematik, idræt og samfundsfag Fagønsker: Matematik, Fysik / Kemi og naturfag Løn og arbejdstid: Fuld tid og løn i henhold til gældende overenskomst.Transport: Skolen ligger ca. 10 km sydøst for Odense, og der er gode bus- og togforbindelser hertil.Ansøgninger: Fremsendes elektronisk, evt. via kommunens hjemmeside se under job .Ansøgningsfrist: Onsdag d. 17. maj 2017.Ansættelsessamtaler:
Internship, autumn 2017 - KMD
KMD A/S
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Ballerup / Aalborg / AarhusPraktikanter til KMD, Administrative Softwareløsninger, Efterår 2017- Aarhus, Aalborg eller Ballerup Er du studerende på en videregående uddannelse med fokus på enten forretning, it, kommunikation, projektledelse eller en anden relevant linje og skal du i praktik til efteråret? Så er vi måske et match? KMD udvikler administrative softwareløsninger og forretningssystemer. Vi leverer it til landets kommuner, staten, regionerne og danske virksomheder. Praktikpladserne er i KMDs forretningsenhed Administrative Softwareløsninger, hvor du kan være med til at udvikle forretningen inden for mange spor. Vi er meget interesseret i, at udbyttet af praktikopholdet i høj grad også er givtigt for dig. Derfor stiller vi gerne nødvendige
SSHere søges til Aleris Hjemmepleje i Næstved
Aleris Omsorg A/S
Sydsjælland inkl. Møn
Aleris Omsorg søger SSHere til hjemmeplejen i Næstved Vi søger personale, der brænder for, at levere hjælp af høj kvalitet til borgerne i en virksomhed i vækst. Aleris Omsorg blev i juni 2016 udvalgt af Næstved Kommune til, at levere personlig pleje, praktisk bestand, sygepleje, træning og hverdagsrehabilitering. Aleris Omsorg er en privat virksomhed, som arbejder inden for pleje, handicap, diagnostisk og behandling i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark består Aleris af Aleris-Hamlet Hospitaler og Aleris Omsorg. Aleris Omsorg driver plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, genoptræningscentre og handicapbotilbud og har ca. 1000 medarbejdere i Danmark. I Aleris sætter vi det enkelte individ i centrum og skaber OMSORG, TRYGHED og TRIVSEL,
Social- og sundhedshjælperelever
Personaleafdelingen
Nordsjælland
Tør du gøre en forskel så er du måske en af vores nye social- og sundhedshjælperelever?Vi søger social- og sundhedshjælperelever med start medio august 2017.Om uddannelsen: tager ca. 14 måneder, eller kortere tid afhængig af dine forudsætninger veksler mellem skole: 6 måneder i alt og praktik: 8 måneder i alt du er sikret en praktikplads i Halsnæs Kommune, hvor første praktikperiode er på et af vores plejecentre, og anden praktikperiode er i Hjemmeplejen under praktikken udvikler du dig både fagligt og personligt du vil være tilknyttet en praktikvejleder/uddannelsesansvarlig, som støtter og vejleder dig gennem hele forløbet du vil også deltage i et undervisningsprogram, hvor du har mulighed for at udveksle erfaringer og spare med de andre elever
Social- og sundhedsassistentelever
Personaleafdelingen
Nordsjælland
Tør du gøre en forskel så er du måske en af vores nye social- og sundhedsassistentelever?Vi søger og social- og sundhedsassistentelever med start august 2017Om uddannelsen: tager 34 måneder, eller kortere tid afhængig af dine forudsætninger veksler mellem skole: ca. 11 måneder i alt og praktik: ca. 24 måneder i alt du er sikret en praktikplads på et af Halsnæs Kommunes plejecentre, i hjemmeplejen, i socialpsykiatrien, og på et af regionens hospitaler under praktikken udvikler du dig både fagligt og personligt, og du vil under hele uddannelsen være tilknyttet vores uddannelseskonsulent, som støtter og vejleder dig gennem hele forløbet. du vil få løn under hele uddannelsen, både mens du er i praktik og på skole. Er du over 25 år, og har du minimum
Daglig leder af krisecenter
Kolding Krisecenter
Syd- og Sønderjylland
Kolding Krisecenter søger leder m/kKolding Krisecenter er et sikkert og midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn. Kolding Krisecenter er beliggende i nyistands Bjert ved Kolding.Vi er en selvejende akut-institution jvf. SL §109 med driftsaftale med Kolding Kommune. Krisecentret ledes af en bestyrelse og en daglig leder. Foruden lederen er der seks ans 40 frivillige.Vi forventer disse faglige kompetencer: At du har erfaring og lyst til at arbejde med udsAt du kan facilitere et stærkt samarbejde mellem personale, frivillige og bestyrelseAt du har økonomisk overblik og erfaring med administrativt arbejdeAt du forstår at arbejde i netværk og kan samarbejde på det kommunale niveau, og de forskellige interessenter af husetAt du forstår
Smed til malkeanlæg
JKS A/S
Syd- og Sønderjylland
For kunde søger vi en smed med stor erfaring i salg, service, reparationer og vedligehold på hovedsageligt malkeanlæg, men også andre landbrugsmaskiner. Du vil få bil stillet til rådighed og skal dække over et område fra Varde Kommune og ned til grænsen. Du vil hovedsageligt skulle køre ud fra egen bopæl og direkte til kunden hver dag. Jobbet er med henblik på en fast stilling. Faglige kvalifikationer: - Du er faglært smed og har praktisk erfaring med at lave malkeanlæg og andre landbrugsmaskiner - Du kan servicere kunder og gerne med salg for øje - Du skal kunne arbejde med IT på brugerniveau - Du arbejder selvstændigt og effektivt - Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne - Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i at levere
Erfaren VVS-montør søges
JKS A/S
Nordjylland
JKS søger for kunde i Hjørring kommune fagligt dygtig VVS-montør til længerevarende vikariat eller fastansættelse. Arbejdsopgaverne er meget varierende bl.a. indenfor følgende områder: • Spjældopgaver • Større og mindre projekter Kvalifikationer: • Du kan arbejde selvstændigt • Du er kvalitetsbevidst og omhyggelig • Du er fleksibel og klar til at yde en særlig indsats hver gang • Du er omgængelig og serviceorienteret • Du er stabil og møder til tiden • Du har kørekort og kan fremvise straffe Ansøgning: - 183GBS031@jks.dk For yderligere information kontakt JKS i Hirtshals på hverdage imellem kl. 08:00-16:00 på telefon 96 670 750 eller send en email: - Hirtshals@jks.dk Ansættelsesdato: Efter aftale Arbejdssted:
Socialrådgivere/Socialfaglige medarbejdere til Vestsjælland
AktivIndsats ApS
Vestsjælland
AktivIndsats ApS er en mindre virksomhed, der løser en række opgaver for kommunernes jobcentre. Vi har travlt og søger nye kollegaer til Odsherred på fuld tid og/eller deltid. Vi forventer: Du har en baggrund som Socialformidler/Socialrådgiver og har erfaring indenfor beskæftigelsesområdet. At du har kendskab til og erfaring med lovgivningen indenfor sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb. Du skal være systematisk og struktureret i din arbejdsform og kunne overholde deadlines. Desuden forestiller vi os, at du: Har et godt menneskekendskab og evne til empatiHar mod på at indgå aktivt i omstillings- og forandringsprocesserTrives i et resultatorienteret miljø, hvor kvalitet er i fokusHar flair for administrativt arbejde og digitale værktøjerHar
Tjenere til kortere såvel som længerevarende vikariater
JKS A/S
Vestsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
For kunde beliggende i Slagelse Kommune søger JKS dygtige og erfarne tjenere til kortere såvel som længerevarende vikariater. Arbejdsopgaver: Arbejdsopgaverne er meget varierende, og kan være inden for følgende områder: - Servicering af gæster - Vejledning og rådgivning i forhold til menuen - Opfyldning og servicering af buffet - A la carte - Fadservering - Opdækning Faglige kompetencer: - Du er faglært tjener med praktisk erfaring - Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne - Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst - Du er ansvarsbevidst og pålidelig Personlige egenskaber: - Du er omgængelig og imødekommende - Være åben og indstillet på at bruge din viden og færdigheder - Du er engageret og fleksibel - Du er stabil og møder til
Er du klar til foråret ?
JKS A/S
Nordjylland
Vi søger for kunde i Vesthimmerland kommune 2 uddannede tømrere, eller tillærte håndværkere med kendskab til tømrerbranchen. Der er tale om lange vikariater med mulighed for evt. fastansættelse. Faglige kvalifikationer: - Du er uddannet tømrer, eller har anden håndværkmæssig uddannelse med stort kendskab til tømrerbranchen - Du har stor erfaring fra branchen samt god tegningsforståelse Personlige kvalifikationer: - Du er kvalitetsbevidst - Du kan arbejde selvstændigt - Du kan starte med det samme Vi kan tilbyde dig: - Gode lønforhold - Du vil blive ansat af JKS og får selvfølgelig overenskomstmæssig løn inkl. pension og feriepenge mm. For at komme i betragtning til JKS skal du oprette dit CV på www.jks.dk/cv og efterfølgende ringe til afdelingen
Entreprenørarbejder søges til famileejet entreprenørvirksomhed
JKS A/S
Fyn
Vær med til at opretholde det gode arbejde hos en velrenommeret virksomhed indenfor entreprenørbranchen! JKS søger en stabil og arbejdsom entreprenørmedarbejder til entreprenørforretning beliggende i Middelfart kommune Virksomheden er et lille firma med dygtige og engagerede medarbejdere, som udfører en bred vifte af kloak- og entreprenøropgaver samt kabelgravning. De råder over en komplet maskinpark i forhold til sine opgaver og har et stort lokalt netværk af samarbejdspartnere. Virksomheden har værdier som høj arbejdsmoral, kunden i centrum og troværdighed samt en tæt dialog med hinanden. Firmaet værner om sine medarbejder og sørger altid for, at der er orden i de administrative ting. Om jobbet: Du skal i jobbet kunne køre minigraver og være
Aleris søger social- og sundhedsarbejdere til Botilbud og Handicapstøtte
Aleris Omsorg A/S
Nordsjælland
Aleris søger engagerede medarbejdere og sommerferieafløser til Handicapstøtten og botilbud i Gribskov KommuneJob i Helsinge samt Gilleleje og omegn tilbydes, kun 20 til 30 km fra Hillerød.Vi søger medarbejdere til fastansættelse og vikariat på 28-32 timer i et team hos 1-2 borgere. Vi søger ligeledes medarbejdere, der vil indgå i et flyverkorps på fast antal timer samt timeafløsere. Som flyver og afløser kan man arbejde både i Handicapstøtten i eget hjem og på botilbud for voksne fysisk og psykisk handicappede. Der vil være et funktionstillæg til flyveransættelse.Aleris varetager støtten til handicappede borgere i eget hjem i Gribskov kommune. Borgerne har udtalte fysiske og psykiske handicaps. De er kørestolsbrugere og skal have omf Borgerne
Dygtig personalejuridisk konsulent
HR
Midtjylland
Vil du være med til at gøre en forskel? Trives du med sager af stor betydning og dage, der ikke er ens? Vil du med andre ord være rådgiver for Horsens Kommunes ledere inden for alle aspekter af det personalejuridiske område? Så har vi en spændende stilling til dig med tiltrædelse snarest muligt. Dine opgaverI samarbejde med det nuværende team og HR-chefen skal du være med til at sikre, at vi lever op til de høje ambitioner vi har, om fortsat udvikling af vores ydelser, så vi leverer - også på mere strategisk niveau. Dine væsentligste opgaver vil være at bistå lederne med rådgivning og sparring indenfor følgende hovedområder: Personalejuridisk rådgivning i personalesager, herunder sagsbehandling og forhandling med de faglige organisationer Fortolkning
Er byggeprojekter og projektledelse dine spidskompetencer? Så har vi det rette job for dig!
Vallensbæk Kommune - Center for Teknik
Storkøbenhavn
Vallensbæk Kommune er godt i gang med en omf I denne spændende udvikling af kommunen bliver du projektleder i Center for Teknik, som med en professionel og ambitiøs indsats er ansvarlig for at gennemføre alle de bygge- og anlægsprojekter, som skal være med til fremtidssikre udviklingen af Vallensbæk Kommune, Vestegnens i øjeblikket hurtigst voksende kommune. Du kan have forskellige indgangsvinkler til at søge jobbet hos os. Måske sidder du i en lignende stilling hos en anden kommune, men savner at kunne træde mere i karakter som projektleder. Det kan også være, at du kommer fra en rådgiver, entreprenør eller anden offentlig institution, hvor du varetager bygherrefunktionen og er motiveret for at bruge din solide viden og erfaring inden for projektledelse
Social- og sundhedshjælperelever - september 2017
Assens Kommune - Social- og sundhedshjælperelever
Fyn
Vil du have en praktisk og teoretisk uddannelse, og er du klar på en hverdag med spændende pleje- og omsorgsopgaver og engagerede kolleger? Banker dit hjerte for mennesker, og er du ansvarsbevidst, motiveret og nysgerrig? Så bliv social- og sundhedshjælperelev i Assens Kommune. Assens Kommune søger social- og sundhedshjælperelever til opstart i september 2017. Om uddannelsen Som social- og sundhedshjælperelev i Assens Kommune får du både en praktisk og teoretisk uddannelse, der varer 14 måneder, også kaldet Hovedforløbet. Skoleperioderne foregår på Social- og sundhedsskolen i Odense. Du er garanteret en praktikplads i dit uddannelsesforløb, og i Assens Kommune har vi valgt, at du kommer i praktik i en plejebolig og i en hjemmeplejegruppe. Dermed
Projektmedarbejder til styring af anlægsprojekter, Veje og Grønne Områder
Roskilde Kommune - Veje og Grønne områder
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde Kommune er i vækst, og vi har søsat mange spændende og ambitiøse byudviklingsprojekter. Det kræver medarbejderressourcer. Om stillingen: I Roskilde Kommune har vi mange spændende visioner og planer for kommunens udvikling, og i hele kommunen er vi i fuld gang med at omsætte planerne til virkelighed. For at kunne følge med de mange opgaver mangler vi en dygtig medarbejder, der kan tage ansvaret for gennemførelsen af vores anlægsopgaver. Du vil indgå i vores anlægsteam der har ansvaret for projektering, udbud og anlæg af blandt andet byggemodnings-, klima-, trafik- og byudviklingsprojekter over hele kommunen. Hvem er du? du har en uddannelse som f.eks. ingeniør eller landskabsarkitekt du er fagligt stærk, f.eks. indenfor anlæg af byrum,
Fælles skoleleder til Assensskolen og Salbrovad Landsbyordning
Assens Kommune - Skoler/landbyordninger
Fyn
Vil du påtage dig lederskabet for en stor skole og en landsbyordning i Assens Kommune? Er du i stand til at formulere visioner og skabe begejstring, og kan du uddelegere og lede med tillid til alle dine medarbejdere og medledere? Har du sans for helhederne, og trives du med at arbejde i en kompleks virkelighed? Så er du godt på vej til at blive skoleleder for Assensskolen og Salbrovad Landsbyordning. Visionær og innovativ skoleleder med gennemslagskraft søges til meget spændende, nyoprettet fælles skolelederstilling i Assens Kommune. Hvem er vi Assens Kommune er et skolevæsen præget af stor frihed til den enkelte skole og landsbyordning og til den enkelte leder. Vi sætter pris på forskellighed, og vi værdsætter nye initiativer og virkelyst!
To ergoterapeuter søges til at stå for vores aktivitetstilbud på plejecentrene
Vallensbæk Kommune - Pleje- og aktivitetsområdet
Storkøbenhavn
Vallensbæk Kommune har fået midler fra regeringens klippekortpulje til at tilbyde ekstra aktiviteter til beboerne på kommunens plejecentre. Tilbuddene under klippekortordningen skal tage udgangspunkt i aktiviteter, som tilføjer plejehjemsbeboerne øget livskvalitet i hverdagen, og som de selv kan være med til at bestemme. Tilbuddene kan for eksempel bestå af gåture eller kulturelle oplevelser i lokalområdet. Det er terapeutens opgave, at forestå aktiviteterne hvor tilgangen til beboerne bygger på principper om gensidig respekt, trivsel og tryghed. Vi søger, at skabe et hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser. Du vil blive en del af et velfungerende tværfagligt team bestående

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra kommune-jobbet.dk

Nu behøver du kun lede efter job som Pædagogmedhjælper et sted
Søger du job som Pædagogmedhjælper? Så er du kommet til det rette sted. På kommune-jobbet.dk, er vi specialister i Pædagogmedhjælper job.
Regnskabschef er ikke bare et job, men en livsstil!
Ønsker du arbejde som Regnskabschef? Så er du kommet til det rette sted. På kommune-jobbet.dk, er vi specialister i Regnskabschef job.
Vi har samlet alle Tandlæge job på denne jobportal, så du får det nemmere
Ønsker du job som Tandlæge? Så er du kommet til det rette sted. På kommune-jobbet.dk, er vi specialiserede i Tandlæge job.
Job som Social- og sundhedsassistent samlet et sted
Ønsker du job som Social- og sundhedsassistent? Så er du kommet til det rette site. På kommune-jobbet.dk, er vi specialister i Social- og sundhedsassistent job.

Ofir banner